صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش


محورهای همایش

الف) مباحث نظری: تسامح و مدارا در حوزه های : ادبیت ، جامعه شناسی ، فلسفه ، روانشناسی ، سیاست و...

 ب) تسامح و مدارا در تاریخ ( ایران پیش از اسلام ، تاریخ ایران اسلامی  و تاریخ اسلام ):

1- سیاست (رابطه دولت و حکام ، والیان، درباریان، دیوانیان، امرا و عامه مردم و......)

جامعه ( اقلیتهای دینی و مذهبی ، طبقات اجتماعی ، قومیتها ، موسسات و نهادها ، آموزش و......)

3- هنر (معماری ، خطاطی ، نقاشی ، صنایع ، موسیقی و......)40 فرهنگ عامه (زندگی روزمره ، خلق و خو ، معامله ، دوستی و مراوده ، رابطه بینا فردی ، آداب و رسوم ، عرف اجتماعی و...)

 ج) تسامح و مدارا در فرهنگ و تمدن اسلامی :

1- قران وسیره پیامبر و ائمه

2- متون دینی و کلامی

3-فقه و حقوق ( ارث ، مهریه ، فتاوا ، ارتداد و...

4-تصوف و عرفان

5-فرق اسلامی

 

6- اخلاق و رفتار شناسی (رفتار با اقلیت ،اسرا ، قبایل ، زنان و......).