صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش

11 اسفند 1395

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات:

20 آذرماه 1395


اعلام نتایج داوری :

یک ماه پس از دریافت مقالات


آخرین مهلت ثبت نام و واریز وجه:

2 بهمن ماه 1395