>
.: اخبار

پایان مهلت ارسال پستی مقالات

پژوهشگران گرامی زمان ارسال پستی مقالات پایان یافت


ادامه مطلب1396/04/26

ارسال پستی گواهی پذیرش در نخستین همایش تسامح و مدارا در فرهنگ ایران واسلام

پژوهشگرانی که گواهی پذیرش مقاله در همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام را دریافت نکرده اند و قصد دارند که گواهی برای ان ها به صورت پست ارسال شود


ادامه مطلب1396/01/22

دریافت گواهی پذیرش در نخستین همایش تسامح و مدارا در فرهنگ ایران واسلام

پژوهشگرانی که گواهی پذیرش مقاله در همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام را دریافت نکرده اند،ادامه مطلب1395/12/18

همایش تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام در واحد نجف آباد برگزار شد

دکتر مجلسی: بحث تسامح و مدارا باید در تمام سطوح دانشگاه مورد توجه قرار بگیرد نخستین همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام به همت گروه تاریخ و همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد نجف آباد و گروه مشاوران مدیریت خرم برگزار شد


ادامه مطلب1395/12/17

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر